Artykuły z gminy: uchwały

W środę Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, ustanowienie stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe dla uczniów, określenie wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania we własność, nadanie nazw kilku ulicom. To najważniejsze projekty uchwał XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w środę 30 października br. W porządku Sesji Rady Miejskiej znalazło się 17 punktów, w […]

Reklama