Artykuły z gminy: uczeń zdolny

Wsparcie Żyrardowa dla zdolnej młodzieży tylko w placówkach miejskich

(s) Kwestia rozszerzenia regulaminu przyznawania stypendiów i nagród oraz wspierania szczególnie uzdolnionej młodzieży w mieście Żyrardowie wzbudziła burzliwą dyskusję wśród radnych miejskich na ostatniej Sesji Rady Miasta. Część radnych chciała rozszerzenia regulaminu nagradzania o uczniów innych szkół średnich poza LO im Stefana Żeromskiego, które jest placówką miejską. Autorzy projektu przekonywali, że w sytuacji kiedy miasto […]

Dodatkowe zajęcia wracają do żyrardowskich szkół

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz zajęcia wyrównawcze wracają do żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjów. -Już rozpoczęła się rekrutacja uczniów na zajęcia, która potrwa około dwóch, trzech tygodni, potem ruszą zajęcia- powiedziała nam naczelnik żyrardowskiego wydziału oświaty Barbara Cieplak. To cieszy, bo dodatkowe zajęcia szczególnie dla zdolnych uczniów są bardzo oczekiwane przez rodziców. […]

Reklama