Artykuły z gminy: umowa PGK

Jest umowa na dzierżawę terenu Słabomierza

Strony: gmina Radziejowice oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie doszły do porozumienia, we wtorek- 26 stycznia została podpisana umowa w sprawie dzierżawy terenu składowiska. To nadal podlega rekultywacji, jest zamknięte. Umowa jest korzystna dla obydwu stron które zamierzają współpracować także w przyszłości, mówi wójt Radziejowic Urszula Ciężka.

Reklama