Artykuły z gminy: urząd skarbowy

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie

Urząd Skarbowy w Żyrardowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne na temat poprawności składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 (PIT-36, PIT-36L) w dniu 14 marca 2014r w siedzibie Urzędu o godzinie 9:00 pokój nr 1 (parter). Urząd Skarbowy w Żyrardowie ul. 1 Maja49A 96-300 Żyrardów

Komunikat Urzędu Skarbowego

W związku z ogłoszeniem w dniu 18 czerwca 2013r. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu […]

Urząd Skarbowy w Żyrardowie poszukuje pracownika

Urząd Skarbowy w Żyrardowie poszukuje osoby na stanowisko Inspektor w Dziale Organizacji i Logistyki, na Wieloosobowym Stanowisku Pracy Rachunkowości Budżetowej Urząd Skarbowy w Żyrardowie ul. 1 Maja 49a 96-300 Żyrardów Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy administracyjnej. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie zarządzeń, procedur, instrukcji, komunikatów, w zakresie […]

Reklama