Artykuły z gminy: urzędnik

Praca: Grodzisk szuka specjalisty od dróg

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim :Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Gminnymi1.Wymagania niezbędne: – Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, – Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, – Nieposzlakowana opinia, – Obywatelstwo polskie, – Wykształcenie […]

Praca w UG w Wiskitkach

  Wójt Gminy Wiskitki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe, – co najmniej trzyletni staż pracy, – znajomość zagadnień prawnych z zakresu administracji samorządowej, prawa zamówień publicznych, przepisów Kpa, prawa budowlanego, – posiadać […]

Reklama