Artykuły z gminy: wojewoda mazowiecki

Zmieniają się zasady wydawania paszportów

Od 17 stycznia 2013 roku wniosek o paszport będzie można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania i w tym samym miejscu, będzie można paszport odebrać. Czas wyrobienia paszportu (do 30 dni) i opłaty pozostają bez zmian. Na Mazowszu działa 20 punktów paszportowych, 5 w delegaturach MUW (Ciechanów, […]

Zezwolenie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie

Decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności wydał wojewoda mazowiecki. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestycja obejmie swym zasięgiem około 1 – kilometrowy odcinek od ulicy Partyzantów w Pruszkowie do ulicy Bohaterów Warszawy. Zlikwidowane zostanie zawężenie jezdni między skrzyżowaniami Al. Jerozolimskich z ul. Bohaterów Warszawy i z ul. Partyzantów. Ponadto rozbudowane zostaną skrzyżowania z ulicami: Bohaterów […]

Bibliteka Pedagogiczna może zniknąć z Żyrardowa

Kilkadziesiąt tysięcy książek może zniknąć z Żyrardowa. Stanie się tak jeśli powiat lub miasto nie przejmą od wojewody Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej przeznaczonej do likwidacji. Choć biblioteka jest nowoczesna i potrzebna może okazać się, że ani powiat ani miasto nie będą w stanie jej przejąć. Starostwo, które otrzymało pismo z propozycją od Wojewody Mazowieckiego nie jest […]

Rusza przebudowa krajowej ósemki

Pozwolenie na rozbudowę krajowej „ósemki” do parametrów drogi ekspresowej wydał w piątek 30 lipca Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Inwestor – warszawska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, może natychmiast przystąpić do prac. Pozwolenie ma bowiem rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja  zostanie oddana do użytku w październiku 2012 (z zapewnieniem przejezdności na EURO). Decyzję o pozwoleniu na […]

Reklama