Artykuły z gminy: wójt Grzegorz Miastowski

17- cioro stypendystów z Wiskitek

Wójt Gminy Wiskitki przyznał na koniec roku szkolnego stypendia 17- ciorgu uczniom. Stypendyści osiągnęli bardzo wysokie średnie ocen na koniec roku szkolnego. Wszyscy znacznie przekroczyli średnią 5,00. Uczniowie gimnazjum musieli osiągnąć średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,4, uczniowie szkół podstawowych minimum średnią 5,5. O takie stypendia uczniowie mogą ubiegać się dwa razy do roku. […]

Jest absolutorium dla wójta Gminy Wiskitki

  Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski ma absolutorium. Radni udzielili mu go 11 głosami za, jeden radny był nieobecny, trzech wstrzymało się od głosu. To nie był łatwy rok, bo wyborczy, ale też dobry dla gminnych inwestycji i finansów. Gmina pozyskała sporo pieniędzy na inwestycje, zmniejszyła też zadłużenie o ponad 1mln w stosunku do ubiegłego […]

Wójt Gminy Wiskitki ma absolutorium

Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Franciszek Miastowski otrzymał absolutorium za 2013 rok. Rada Gminy przegłosowała uchwałę w tej sprawie 10 głosami za, przy dwóch przeciwnych. W obradach nie uczestniczyło dwóch radnych: Rafał Mitura oraz Marcin Smolarek. Pozytywną opinię w sprawie udzielenie absolutorium wójtowi wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku, której opinię przedstawiono radnym przez głosowaniem w […]

Cyganka ma nowy plac zabaw

Dzieci z Cyganki mają kolorowy plac zabaw, który uroczyście został otwarty 1 czerwca. Wszystko dzięki wspólnej decyzji młodych mieszkańców wsi, rodziców blisko 20- ciorga dzieci, o wykorzystaniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na taki właśnie cel. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że fundusz sołecki powstał i można było urządzić takie miejsce nie tylko dla dzieci, ale rodziców […]

Budżet Wiskitek uchwalony 10 głosami za

Budżet gminy Wiskitki na 2012 rok został uchwalony dziesięcioma głosami Radnych Gminy. Plan finansowy wynosi w 2012 roku blisko 25 mln 700 tys zł, z czego dochody kształtują się na poziomie ponad 23 mln. 2,5 mln zł będzie pochodziło z kredytów. Główne dochody gmina uzyska z budżetu państwa jako dotacje celowe na realizację zadań oświatowych […]

Spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi w Wiskitkach

Kilkanaścioro niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Wiskitki uczestniczyło w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w piątek 13 stycznia. Dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem wysłuchały koncertu kolęd w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Wiskitkach, (pod opieką nauczycielki Anny Puchały), potem po poczęstunku dzieci odwiedził Święty Mikołaj. Spotkanie integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi to nowym pomysł gminy. -W […]

Reklama