Artykuły z gminy: WUP

Wyróżnienie dla GCI w Mszczonowie

  Powstało na bazie Żyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, od 2003 roku Gminne Centrum Informacji to jednostka samorządowa gminy Mszczonów, 27 maja placówka otrzymała wyróżnienie z okazji 25-lecia utworzenia publicznych służb zatrudnienia i za wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy. W 2006 roku na Mazowszu działało już ponad 100 gminnych centrów, ich rola jest wielokierunkowa: absolwentom, […]

Reklama