Artykuły z gminy: wykład

Wykład na temat fundamentów judaizmu

Jeszcze przed wojną Żydzi stanowili dużą mniejszość narodową, w każdym mieście. Dziś nie ma już dzielnic żydowskich, nie ma synagog, pozostały jedynie cmentarze. Jednak Żydzi nadal stanowią część naszej historii i kultury. Kim są i dlaczego Tora jest dla nich tak ważna? Muzeum Mazowsza Zachodniego zaprasza na wykład dr Pawła Fijałkowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego […]

O sztuce niezależnej w Resursie

Wykładem Jerzego Brukwickiego i wystawa ,,Obraz przemian. Niezależna sztuka polska lat 80. XX wieku” w dniu 3 maja b.r. w żyrardowskiej Resursie, zakończyły miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja i 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W dolnej kondygnacji Resursy przygotowano ekspozycję dokumentująca wystawy i dzieła tamtego okresu. Kultura niezależna stanowiła zjawisko różnorodne, obejmowała […]

Wykład o Powstaniu Styczniowym

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zaprasza na wykład prof. Wiesława Jana Wysockiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które odbędzie się we wtorek 12 lutego o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Karola Dittricha 1. Tematem wykładu będą walki oddziałów partyzanckich w czasie Powstania Styczniowego 1863 – 1864. Powstanie styczniowe to jeden z […]

Reklama