Artykuły z gminy: Żabia Wola

Jednogłośne absolutorium dla Zarząd LGD Ziemia Chełmońskiego

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do […]

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu LGD Ziemia Chełmońskiego

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do […]

BIMED w Mszczonowie

Centrum Medyczne BIMED w Mszczonowie to najnowsza propozycja dla Pacjentów. To miejsce kompleksowej opieki. Wiele osób pyta o ofertę i dostępność, dlatego też na te pytania odpowie Dyrektor CM BIMED Joanna Pawlak. Red: Pani Dyrektor podjęła Pani się zadania dbałości o zdrowie ludzi, kieruje Pani CM, w jaki sposób znalazła się Pani w Mszczonowie? JP: […]

LGD Ziemia Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze organizacjom, przedsiębiorcom. Strategia na kolejne lata została zatwierdzona. Dziś dzień podpisania umowy. LGD ma wiele ciekawych pomysłów na wspieranie ludzi z inicjatywą. Moim gościem jest Prezes Magdalena Podsiadły. Zapraszam.

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego

O finansowaniu oświaty, proponowanych zmianach, proteście w sprawie usytuowania na naszym terenie linii 400kV oraz możliwościach, jakie niosą ze sobą fundusze unijne rozmawiali podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego samorządowcy. Spotkanie odbyło się 15 kwietnia w Mszczonowie. Dyskusję rozpoczął Sławomir Broniarz Prezes ZNP. Przypomniał, że Karta Nauczyciela to najważniejszy funkcjonujący akt prawny […]

FIO Mazowsze Lokalnie- można składać wnioski

Do 26 lutego można składać wnioski na inicjatywy oddolne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grant wynosi do pięciu tysięcy złotych, wniosek należy uzasadnić, opisać, w kwietniu ich prezentacja i ocena. Mówi Katarzyna Niewczas z Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno Społecznych w Puszczy Mariańskiej.

LGD stawia na przedsiębiorczość

Uwaga przedsiębiorcy działający na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego będziecie mogli skorzystać z oferowanego wsparcia na rozwój swojej firmy bądź jej założenie. LGD przygotowuje lokalną strategię a już wkrótce pojawią się informacje dotyczące możliwości skorzystania z dotacji. Moim gościem jest Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego Magdalena Podsiadły. Zapraszam.

LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskie Ziemia Chełmońskiego przygotowuje lokalną strategię działania. By móc zapoznać się z preferencjami oraz opinią mieszkańców w poszczególnych gminach odbyły się spotkania z przedstawicielami LGD. Ze wstępnej diagnozy wynika, że w Gminie Radziejowice zwiększa się liczba mieszkańców. To Gmina w której funkcjonuje wielu przedsiębiorców, atrakcyjna turystycznie. Coraz więcej osób odchodzi od […]

Ludzie muszą mieć pracę

Ludzie muszą mieć pracę, godne życie- mówi Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który startuje z listy PiS do Sejmu RP. Burmistrz jest najdłużej urzędującym w Polsce szefem ratusza, znany z wyrazistych poglądów i skuteczności w pozyskiwaniu inwestorów. W powstałej przed laty mszczonowskiej dzielnicy przemysłowej jest już ponad pięć tysięcy miejsc pracy. Burmistrz w Sejmie zamierza […]

LGD Ziemia Chełmońskiego i nowa strategia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego przygotowuje nową strategię, zachęca do współpracy mieszkańców dziesięciu Gmin. Mieszkańcy mogą wypełniać ankiety, które umożliwią zdiagnozowanie potrzeb społecznych. – Pracujemy na rzecz ludzi , przedsiębiorców, samorządów i innych organizacji- mówi Magdalena Podsiadły Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego. W Urzędach Gmin, instytucjach pojawiły się ankiety, które można wypełniać. Pytania dotyczą różnych zagadnień, […]

Reklama