Artykuły z gminy: Zatorze

Spotkanie z Samorządem Mieszkańców nr 9- dróg i światła!

Potrzeba budowy nowych dróg asfaltowych, dokończenie budowy ulicy Mazowieckiej i montowanie oświetlenia ulicznego w najdalej odsuniętych ulicach- te tematy zdominowały spotkanie prezydenta Żyrardowa Andrzeja Wilka z samorządem mieszkańców nr 9 w Żyrardowie, czyli samorządem z Zatorza. Wiele dróg zbiorczych w osiedlach położonych blisko Międzyborowa to drogi gruntowe, które jesienią i wiosną w okresie największych ulew […]

Koniec z niechcianymi firmami na żyrardowskim Zatorzu

Władze miasta rozpoczną konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i okolicznych wsi, dotyczące terenów przeznaczonych pod przemysł na żyrardowskim Zatorzu. Choć wygląda to na zabieg marketingowy przed wyborami, takim nie jest. Miasto od kilku lat ma bardzo poważny problem z terenami przeznaczonymi pod przemysł w dzielnicy Zatorze. Studium do prawda przewiduje możliwość istnienia tam również przemysłu […]

Reklama