Artykuły z gminy: zmarli

Przeczytaj, wspomnij

Listopad to miesiąc kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Odwiedzamy rodzinne groby, mogiły przyjaciół, osób zasłużonych, zapalamy znicze, symbol naszej pamięci. W tym roku pożegnaliśmy kolejne znane postaci z naszej gminy, w październiku odeszli Aleksander Suzdorf, żołnierz AK oraz nauczycielka Joanna Grochowska. Aleksander Suzdrof spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu w Kuklówce, Joanna Grochowska na cmentarzu […]

Reklama