Artykuły z gminy: znane nagrobki

Cmentarze kryją historie miejsc

Cmentarze są najlepszym świadectwem historii, losów mieszkańców czy dziejów miejsc. Żyrardowska nekropolia nie jest stara, kryje w sobie szczątki zmarłych dopiero z lat 70 tych- 80 tych XIX wieku. Wcześniej miejscem spoczynku mieszkańców dzisiejszego Żyrardowa były cmentarze wiskickie. Cmentarz ewangelicki, kirkut i cmentarz katolicki, istniejący do dziś.

Reklama